Teamcommissie

Teamcommissie 600 375 vvm63

Op de algemene leden vergadering (ALV) die gepland staat op 25 april 2016, wilt het bestuur gebruik maken van de gelegenheid om de senioren- en jeugd commissie op te heffen en daarvoor in plaats een Team Commissie in het leven roepen.

De beschrijving hieronder zal toelichten wat de visie is van het bestuur met deze Team Commissie. Welke personen/leden lid kunnen/mogen zijn. Wat de frequentie van samenkomst is en de doelstelling.

De Team Commissie zal bestaan uit een commissie hoofd en alle trainers. Natuurlijk mogen ook andere leden lid worden van deze commissie. Het idee om alle trainers standaard lid van deze team commissie te maken is dat zij het beste kunnen inschatten wat de kwaliteit is van de individuele spelers en zo het beste de (wedstrijd) team samenstelling kunnen bepalen. Daarnaast willen wij de coaches ook bij deze team commissie betrekken. De gedachtengang hierachter is dat de coaches hun eigen/andere kijk op zaken hebben en wij graag als bestuur hen ook inspraak willen bieden.

De frequentie van samenkomst/vergaderen is minimaal 2x per seizoen en zal geregeld en geleid worden door het commissie hoofd. De coaches mogen op een vrijwillige basis de samenkomst bijwonen. Als de coachen niet aanwezig zijn bij de samenkomst/vergadering kunnen zij wel hun input aan de desbetreffende trainer/trainster van hun team mee geven.

De eerste doelstelling van de Team Commissie is voor het volgende seizoen om alle team samenstellingen te bepalen. Dit dient op tijd gecommuniceerd (uiterlijk een maand voor het einde van het huidige seizoen) te worden.

De tweede doelstelling van de team commissie is om verbeteringen/initiatieven/ideeën etc. vanuit de individuele teams te behandelen/bespreken. De commissie hoofd legt verantwoording af aan het bestuur.