Nieuw bestuur

Nieuw bestuur 1000 501 vvm63

Beste Clubleden!

Een nieuw bestuur, een nieuwe wending, een nieuw hoofdstuk voor VVM ’63! Aller eerst willen wij van het nieuwe bestuur, het oude bestuur nogmaals hartelijk danken voor de vele jaren inzet, steun, passie en geleverde werkzaamheden. Het is een eer voor ons om deze taak te mogen overnemen en het evenaren is onze doelstelling.

Het volgende hoofdstuk is begonnen voor onze volleybalvereniging die al bijna 60 jaar bestaat. Wij van het nieuwe bestuur zijn een club van relatief jonge mensen en hebben veel nieuwe ideeën, enthousiasme en jeugdigheid! Om voor u een indruk te krijgen wie het nieuwe bestuur is, zijn hier de namen; Rick Lenior (voorzitter), Robbin Lenior (secretaris), Peter Fornier (penningmeester), Sander Vis (wedstrijd secretaris) en Anna Rebel (Public Relation leden).

Wij zullen de komende paar jaren veranderingen gaan doorvoeren van zowel klein formaat, het updaten van het inschrijvingsformulier, tot groot formaat, een nieuwe website. Met als doelstelling VVM ’63 actiever te krijgen zowel intern onder de leden als extern naar derde partijen. Heb je dus ideeën, suggesties, verbeteringen, commentaar of wil je gewoon wat vragen neem contact met één van ons op! Dit kan op vele manieren van een e-mail bericht, tot Whatsapp en Facebook berichtje.

Tot slot, hopen wij dat jullie leden ons de kans willen geven om VVM ’63 nog levendiger te maken. De manier om dit te laten slagen ligt bij de communicatie en vertrouwen!

Sportieve groet!

Bestuur
Rick Lenior (Voorzitter)
Robbin Lenior (Secretaris)
Peter Fornier (Penningmeester)
Sander Vis (Wedstrijd secretaris)
Anna Rebel (Public Relation leden)

Volleybalvereniging Monnickendam ‘63